PADI Rescue Diver

Bu program dalışla ilgili acil durumlarda, kazalarda yardım ve kurtarma yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefler. Olası sorunları önceden tahmin edebilmeyi ve önlemeyi, olduğu takdirde ise nasıl davranılması gerektiğini öğreten bir programdır. Bu becerileri edinmek her dalgıcın su altında kendine güvenini artırır.

Kurs içeriği:
5 teorik ders, 12 açık deniz çalışması.

  • Önlem alma
  • Kendini kurtarma
  • İlk yardımın organizasyonu
  • Acil durum organizasyonu
  • Malzeme bilgisi
  • Yüzeyde kurtarma becerilei
  • Sualtında kurtarma becerileri
  • Kurtarma senaryoları


Katılma koşulları:
PADI Advanced Open Water veya CMAS** sertifikasına sahip olmak, PADI Medic First Aid veya eşdeğer ilk yardım kursu yapmış olmak

Bu kursu bitirdikten sonra ne yapabilirim?
Profesyonel dalışın ilk basamağı olan PADI Dive Master kursuna katılabilirsiniz.